Strefa wiedzy

EMDOM Sp. z o.o.
Biuro Obrotu i Zarządzania
Nieruchomościami

Zobacz na mapie ul. Więckowskiego 3/1
70-411 Szczecin
   
Napisz e-mail tel.:
(+48) 91 812 86 88
biuro@emdom.pl
« powrót

Wspólnota Mieszkaniowa jest pojęciem, które zostało wprowadzone wraz z ustawą o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (Dz.U. 1994 Nr 85 poz. 388). Zgodnie z nią Wspólnota Mieszkaniowa to „ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości”. Jest to jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale jednostka, która może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Może zatem np. zaciągać kredyty w banku czy wchodzić na drogę sądową z innymi podmiotami.

Wspólnota Mieszkaniowa powstaje z chwilą wyodrębnienia pierwszego lokalu. W jego momencie właściciel lokalu zyskuje udział w nieruchomości wspólnej, która jest częścią nieruchomości służącej wszystkim właścicielom. 

Zwykle mamy do czynienia z dwoma rodzajami wspólnot mieszkaniowych, których podział wynika z liczby lokali, które je tworzą:

  • mała wspólnota mieszkaniowa (maksimum siedem lokali) — działa na podstawie odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego,
  • duża wspólnota mieszkaniowa (minimum osiem lokali) — działa na podstawie ustawy o własności lokali. 

Właścicieli powinni znać swoje prawa i obowiązki, których źródłem są wyżej wymienione przepisy prawa. Nie można zaniechać ich przestrzegania, przynależność do Wspólnoty Mieszkaniowej nie jest rzeczą zbywalną. Nie można posiadać lokalu w danej nieruchomości i ze Wspólnoty "wypisać się". Jest to możliwe dopiero w momencie sprzedania nieruchomości, kiedy udział w nieruchomości wspólnej zbywamy innej osobie.