Strefa wiedzy

EMDOM Sp. z o.o.
Biuro Obrotu i Zarządzania
Nieruchomościami

Zobacz na mapie ul. Więckowskiego 3/1
70-411 Szczecin
   
Napisz e-mail tel.:
(+48) 91 812 86 88
biuro@emdom.pl
« powrót

Czy Zarządca posiada odpowiednie doświadczenie?

Zarządcy istniejący na rynku od wielu lat, z ugruntowaną pozycją i doświadczeniem są dla Wspólnot Mieszkaniowych wyborem bezpieczniejszym. Ich historia świadczy o doświadczeniu i stabilności w świadczeniu usług. Posiadają swój stały personel, sieć współpracowników i określone procedury. Ich doświadczenie świadczy o ich wiedzy w zarządzaniu i również w umiejętności rozwiązywania przyszłych problemów. Z drugiej strony należy pamiętać, że długość istnienia na rynku nie zawsze świadczy o jakości świadczonych usług, a Zarządcy tacy  nie są skłonni do przeprowadzania zmian.

Czy Zarządca będzie potrafił zarządzać moją nieruchomością?

Poza ogólnym doświadczeniem Zarządcy, ważne są rodzaje nieruchomości, którymi wcześniej zarządzał. Każda nieruchomość posiada swoją charakterystykę i wymaga odmiennego podejścia. Jeżeli Zarządca dotychczas zajmował się małymi nieruchomościami, może mieć trudności w zarządzaniu dużych osiedli mieszkaniowych i odwrotnie. Właściciele nowszych budynków nierzadko potrzebują pomocy w dochodzeniu roszczeń od deweloperów – ten czynnik doświadczenia jest szczególnie istotny przy wyborze Zarządca. Należy mieć również na względzie lokalizację nieruchomości stąd jeżeli nieruchomość położona jest poza miastem, siedzibą Zarządcy, należy również dowiedzieć się czy Zarządca świadczył swoje usługi na danym terenie.

Czy Zarządca będzie jedyną osobą odpowiedzialną za nieruchomość?

Osobą, której powierza się zarząd nieruchomością wspólną jest Zarządca nieruchomości. Zarządca posiadający licencję ma odpowiednie kwalifikacje do świadczenia swoich usług. Umową o zarządzanie określa się zakres jego obowiązków wobec Wspólnoty – m.in. zleca w imieniu Wspólnoty bieżącą konserwację, naprawy budynku, urządzeń technicznych, zleca okresowe przeglądy nieruchomości, zawiera umowy w imieniu i na koszt Wspólnoty, prowadzi wykaz właścicieli, prowadzi rozliczenia zaliczek wpłacanych przez właścicieli, prowadzi windykację należności wobec właścicieli, a także prowadzi z nimi korespondencję w imieniu Wspólnoty. Jest to tylko część spośród wielu obowiązków Zarządcy, ważne zatem jest jakich pracowników dobiera do swojej pracy, gdyż to oni służą często właścicielom swoją pomocą. Równocześnie, istotna jest struktura ich firm – zdarza się, że są nazbyt rozbudowane i właściciele mają trudności z uzyskaniem informacji oraz rozwiązywaniem problemów.

Czy Zarządca posiada swoje biuro? W jaki sposób można się z nim skontaktować?

Ważne jest, aby w momencie gdy właściciel potrzebuje nawiązać kontakt z Zarządcą, miał do niego ułatwiony dostęp. Chociaż każdy z Zarządców musi posiadać siedzibę dla swojej działalności gospodarczej, istotne jest aby każdy z właścicieli miał szansę, jeżeli zachodzi taka konieczność, spotkania się z nim osobiście. Biuro dostępne i otwarte dla wszystkich zainteresowanych zdecydowanie ułatwia taki kontakt. Poza tym, Zarządca powinien udostępnić właścicielom, a także najemcom, inne formy kontaktu, np. telefon, e-mail czy kontakt przez stronę internetową.

Czy Zarządca będzie powiadamiał właścicieli o sprawach Wspólnoty? W jaki sposób?

Każdy z Zarządców powinien zawiadamiać pisemnie właścicieli o sprawach istotnych dla Wspólnoty, a przewidzianych również ustawą o własności lokali, tj. m.in. przesyłać zawiadomienia o zebraniach Wspólnoty Mieszkaniowej, zawiadomienia o podjętych uchwałach, wymiary zaliczek na nieruchomość wspólną i media, rozliczenia rzeczywistego zużycia mediów oraz inne. Ważne, aby pisma Zarządcy były nietylko zgodne z prawem, ale także przejrzyste dla właściciela. Im lepszy jest kontakt Zarządcy z właścicielem tym większa korzyść dla całej Wspólnoty. W obecnych czasach, właściciele przebywają często poza swoim lokalem, albo nie mają możliwości odbierania korespondencji listownie. Ważne, aby Zarządca, umożliwiał otrzymywanie korespondencję innymi drogami, takimi jak np. e-mail.