Wspólnoty Mieszkaniowe (nieruchomości mieszkaniowe)

EMDOM Sp. z o.o.
Biuro Obrotu i Zarządzania
Nieruchomościami

Zobacz na mapie ul. Więckowskiego 3/1
70-411 Szczecin
   
Napisz e-mail tel.:
(+48) 91 812 86 88
biuro@emdom.pl

Zajmujemy się zarządzaniem nieruchomości mieszkaniowych na terenie Szczecina, a także w gminach sąsiadujących, na terenie Przecławia, Warzymic, Bezrzecza, Polic i innych. Wśród obsługiwanych przez nas nieruchomości znajdują się historyczne kamienice, budynki wielorodzinne, a także nowoczesne osiedla mieszkaniowe. Posiadamy niezbędne doświadczenie, aby zająć się każdą nieruchomością i zmierzyć się z każdym problemem.

Oferujemy zarządzanie nieruchomością w ramach umowy o zarządzanie zachowując ścisłą współpracę z Zarządem Wspólnoty. Priorytetem dla nas jest jednak komunikacja ze wszystkimi współwłaścicielami Wspólnoty. Każda z naszych Wspólnot posiada:

 • doświadczonego, licencjonowanego Zarządcę nieruchomości,
 • specjalnie oddelegowanego Asystenta ds. nieruchomości, który poza Zarządcą jest w stanie udzielić każdej informacji dotyczącej nieruchomości,
 • unikalny e-mail do kontaktu z biurem Zarządcy,
 • podstronę Wspólnoty z dostępem do jej aktualności, newsletterem i niezbędnymi informacjami,
 •  możliwości telefonicznego kontaktu przez 7 dni w tygodniu.

W ramach umowy o zarządzanie oferujemy:

 • przeprowadzanie remontów i inwestycji mających na celu poprawę stanu nieruchomości oraz zwiększających jego atrakcyjność i wartość kapitałową,
 • pomoc w dochodzeniu roszczeń od deweloperów z tytułu wad i usterek technicznych oraz ich egzekwowanie we współpracy ze sprawdzonymi prawnikami i inspektorami nadzoru budowlanego,
 • dbałość o bezpieczeństwo budynków i jego mieszkańców, m.in. przez zlecanie bieżących napraw i robót konserwacyjnych, prowadzenie pełnej dokumentacji techniczno-budowlanej, ubezpieczenie budynku od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej,
 • kontrolę utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości wspólnej poprzez regularną obecność pracowników,
 • przejrzystą obsługę finansowo-księgową właścicieli, możliwość sprawdzenia na bieżąco swojego salda rozliczenia ze Wspólnotą, a także pełną pomoc biura w wyjaśnianiu wszelkich wątpliwości,
 • pełną ewidencję finansową kosztów i przychodów Wspólnoty oraz dążenie do racjonalizacji kosztów Wspólnoty,
 • dokonywanie okresowych rozliczeń mediów zgodnie z zapotrzebowaniem właścicieli,
 • sprawdzonych i rzetelnych współpracowników (prawników, osób sprzątających posesje, elektryków, hydraulików, firmy konserwatorskie i budowlane, itp.),
 • pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów związanych z niejasnym stanem prawnym nieruchomości,
 • i wiele innych.

Poza powyższą ofertą, przekazujemy naszym klientom przede wszystkim doświadczenie w jej realizacji. Dla nowych Wspólnot, oferujemy również pomoc w zakresie formalnego zarejestrowania Wspólnoty (nadanie NIP, REGON, utworzenie rachunku bankowego), a także przejęcia nieruchomości.