Nieruchomości komercyjne

EMDOM Sp. z o.o.
Biuro Obrotu i Zarządzania
Nieruchomościami

Zobacz na mapie ul. Więckowskiego 3/1
70-411 Szczecin
   
Napisz e-mail tel.:
(+48) 91 812 86 88
biuro@emdom.pl

Nieruchomości komercyjne posiadają odmienną charakterystykę i wymagają innego podejścia do zarządzanie. Naszym celem jako Zarządcy nieruchomości komercyjnych jest przede wszystkim podnoszenie jej wartości rynkowej, aby przynosiła ona jak największy przychód właścicielom nieruchomości. Równocześnie, dążymy do stworzenia odpowiedniego planu inwestycyjnego, w którym staramy się stworzyć wspólny cel, który staramy się osiągnąć w naszej codziennej pracy. Staramy się przede wszystkim nie tylko utrzymywać nieruchomość w stanie niepogorszonym, jednakże przekonujemy do podnoszenia jej standardu, dzięki któremu właściciele będą cieszyć się z prestiżu nieruchomości oraz odpowiednio wyższego dochodu.

Posiadamy doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi niższych klas jednak stale podnosimy swoje kompetencje i jesteśmy w stanie sprostać każdemu wyzwaniu. 

W ramach umowy o zarządzanie oferujemy:

  • stworzenie indywidualnego planu inwestycyjnego dla zarządzanej nieruchomości,
  • przeprowadzanie remontów zgodnie z planem inwestycyjnym i bieżącymi potrzebami,
  • nadzór nad stanem technicznym budynku i systematyczna kontrola instalacji budynku,
  • pełną obsługa finansowo-księgowa właścicieli łączenie z rozliczeniami z tytułu podatku VAT,
  • sprawdzonych i rzetelnych współpracowników (prawników, profesjonalnych firm sprzątających, firmy ochroniarskie, firmy konserwatorskie i budowlane, itp.),
  • kontrolę utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości wspólnej,
  • rozwiązywanie codziennych i strategicznych problemów na nieruchomości.