Zarządzanie Nieruchomościami


O powierzone nam nieruchomości dbamy rzetelnie. Wiemy, że komfort mieszkania jest priorytetem a każdy w swoim domu chce czuć się bezpiecznie.

Specjalizujemy się w zarządzaniu nieruchomościami na terenie Szczecina oraz w gminach sąsiadujących, m.in. w Przecławiu, Warzymicach, Policach i innych. Wśród obsługiwanych przez nas nieruchomościach znajdują się historyczne kamienice, budynki wielorodzinne a także nowoczesne osiedla mieszkaniowe. Posiadamy niezbędne doświadczenie, by zająć się każdą nieruchomością fachowo i kompleksowo.

Zarządzamy nieruchomościami na mocy umowy, zachowując ścisłą współpracę z Zarządem Wspólnoty.


Jak priorytet stawiamy sobie komunikację ze wszystkimi właścicielami Wspólnoty, dlatego każda z naszych Wspólnot posiada:
Doświadczonego, licencjonowanego Zarządcę nieruchomości.
Specjalnie oddelegowanego Asystenta ds. nieruchomości, który poza Zarządcą jest w stanie udzielić każdej informacji dotyczącej nieruchomości i udzielić pomocy.

Unikalny e-mail do kontaktu z biurem Zarządcy.
Podstronę ze specjalnym systemem do logowania dla właścicieli, gdzie zamieszczane są aktualności i niezbędne informacje.
Możliwość kontaktu telefonicznego 7 dni w tygodniu.

W ramach umowy o zarządzaniu oferujemy:

  • Przeprowadzanie remontów i modernizacji mających na celu poprawę stanu nieruchomości oraz zwiększenie jej atrakcyjności i wartości kapitałowej.
  • Pomoc w dochodzeniu roszczeń od deweloperów z tytułu wad i usterek technicznych oraz ich egzekwowanie, we współpracy ze sprawdzonymi prawnikami i inspektorami nadzoru budowlanego.
  • Dbałość o bezpieczeństwo budynków i jego mieszkańców, m.im. przez zlecenie bieżących napraw i prac konserwatorskich, prowadzenie pełnej dokumentacji techniczno-budowlanej, ubezpieczenie budynku od pożaru czy zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej.
  • Kontrolę utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości wspólnej poprzez regularną obecność pracowników.
  • Przejrzystą obsługę finansowo-księgową właścicieli, wraz z możliwością sprawdzenia na bieżąco swojego salda rozliczenia ze Wspólnotą, a także pełną pomoc biura w wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości.
  • Pełną ewidencję finansową kosztów i przychodów Wspólnoty oraz dążenie do racjonalizacji kosztów Wspólnoty.
  • Dokonywanie okresowych rozliczeń mediów zgodnie z zapotrzebowaniem właścicieli.
  • Sprawdzony i rzetelny zespół współpracowników (prawników, zespołu sprzątającego posesję, elektryków, hydraulików, firm konserwatorskich i budowlanych).
  • Pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów związanych z niejasnym stanem prawnym nieruchomości.

Oprócz realizacji naszej oferty, dajemy Wspólnotom nasze doświadczenie i zaangażowanie.

Dla nowych Wspólnot oferujemy również pomoc w zakresie formalnego zarejestrowania Wspólnoty (nadanie NIP, REGON, utworzenie rachunku bankowego) a także przejęcia nieruchomości.